RÄDDA BARNENS

UNGDOMSFÖRBUND

Den här illustrationen gjordes som en fiktiv efterlysningsbild för att uppmärksamma barn på flykt som försvinner, för Rädda Barnens ungdomsförbund.