NATURSKYDDS-

FÖRENINGEN

Naturskyddsföreningen vill rekrytera fler! Jag hjälpte dem genom att göra affischer att sprida på skolor och universitet runt om i Sverige.