top of page

CLOWNER UTAN GRÄNSER

Jag formgav ett handledningsmaterial för Clowner utan gränser. Materialet kan användas av lärare i olika typer av undervisning för att hjälpa gymnasieelever att tänka kring bland annat utanförskap, flykt, normer och värderingar.

bottom of page