top of page

ANNAPRISET

WIFT Sverige och UN Women möttes på Nordiskt Forum i Malmö 2014 och började diskutera gemensamma idéer och kom fram till att ett gemensamt pris var en bra idé. Priset stimulerar filmare att läsa in sig på Kvinnokonventionen och är ett sätt att synliggöra och få Kvinnokonventionen på agendan.

 

Jag har gjort loggan till priset.

bottom of page