top of page

AMNESTY INTERNATIONAL

8 MARS

2016 gjorde jag den första av mina 8-marsaffischer, och sedan dess har den gjorts i några olika varianter. Men kvinnotecknet och alla de symboler som kan vara ett utsnitt ur en människas liv finns kvar, tillsammans med Amnestys aldrig sinande kamp för rättvisa och mänskliga rättigheter.

bottom of page