top of page

ABBA - THE BACKSTAGE STORIES

På uppdrag av, och i samarbete med, Wickholms Formavd. formgav jag merparten av inlagan till boken ABBA - The Backstage Stories.

 

Omslag och AD - Pär Wickholm

www.wickholm.se

 

bottom of page